Az EU fellép a veszélyes termékek értékesítése ellen

Az Európai Bizottság két jogalkotási javaslatot terjesztett elő kedden, hogy megkönnyítse a vállalkozások – és különösen a kkv-k – számára termékeik Európai Unión belüli értékesítését, valamint megerősítse a nemzeti hatóságok és vámtisztviselők által végzett ellenőrzéseket annak érdekében, hogy ne lehessen veszélyes termékeket értékesíteni az európai fogyasztóknak.

A közzétett kezdeményezések az áruk unión belüli szabad mozgását hivatottak javítani a kölcsönös elismerés elvének gyorsabb, egyszerűbb és egyértelműbb biztosítása révén. Az elv értelmében a gyártók termékeiket további követelmények nélkül értékesíthetik az egész unióban, ha más tagállamok hatóságai könnyebben tudják értékelni, hogy egy adott termékre alkalmazandó-e a kölcsönös elismerés elve.

Sajnálatos módon, az unió piacán továbbra is túl sok nem biztonságos, a szabályoknak nem megfelelő terméket forgalmaznak. Az ellenőrzésen átesett játékok 32 százaléka, az elektronikai termékek 58 százaléka, az építőipari termékek 47 százaléka, illetve az egyéni védőfelszerelések 40 százaléka nem felel meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós szabályozásban lefektetett követelményeknek. Ez veszélyt jelent a fogyasztókra nézve, és hátrányos helyzetbe hozza az előírásoknak megfelelően eljáró vállalkozásokat.

Az uniós szabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó rendelettervezet segíteni fog abban, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés fokozása révén méltányosabbá váljon az áruk belső piaca. Ennek részét képezi az illegális termékekkel és a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatos információk megosztása, hogy a hatóságok hatékonyan fel tudjanak lépni az előírásoknak nem megfelelő termékekkel szemben. A rendelet továbbá hozzá fog járulni a nemzeti hatóságok által az uniós piacra érkező termékeken végzett ellenőrzések javításához. Tekintettel arra, hogy az unióban kapható áruk 30 százaléka importtermék, a bizottság javasolja a kikötők és a külső határok fokozottabb ellenőrzését is.

Az előterjesztett javaslat kiegészíti a 2015-ös egységes piaci stratégia megvalósítását célzó olyan eddigi kezdeményezéseket, mint a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelmére irányuló intézkedések, az e-kereskedelemre vonatkozó javaslatokat, a közösségi gazdaságról szóló útmutatót, az uniós szabványosítási politika modernizálása felé tett lépéseket, az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezést, a szolgáltatási ágazat élénkítésére irányuló intézkedéseket, valamint az uniós egységes piac jogérvényesítésének és gyakorlati működésének javítása felé tett lépéseket.

 

Forrás: MTI
Kép: Pixabay