A kötelező is lehet hasznos: energetikai szakreferensi szolgáltatás

2016 decembere óta kötelező energetikai szakreferenst igénybe venniük a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezeteknek. A 2016 június 30-i határidő már lejárt, és a mulasztás akár ismétlődő bírságot is vonhat maga után. Mely vállalkozások érintettek? Mit kell tenniük? Kivel szerződhetnek? Összefoglalónkból mindent megtudhat.

Nem csak a nagyoknak kötelező

Az Európai Unió irányelveivel összhangban 2015 végétől hazánkban is kötelező négyévente energetikai auditot végeztetniük a nagyvállalatoknak. A jogszabály ebbe a körbe sorol minden olyan céget, amely legalább 250 főt foglalkoztat vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurót és éves árbevétele pedig az 50 millió eurót. Azok a vállalkozások, amelyek az ISO 50001 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszert vezetnek be és működtetnek, mentesülnek a kötelezettség alól.

Miután a magyarországi cégek túlnyomó többsége kis-és középvállalkozás, várható volt, hogy előbb-utóbb rájuk vonatkozóan is hasonló előírások vonatkoznak majd. Ehhez a jogszabályi hátteret az energiahatékonyság törvény (2015. évi LVII. tv.) és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása teremtette meg. A 2016 decemberében hatályba lépett rendelkezés értelmében az érintett vállalkozásoknak kötelező energetikai szakreferenst alkalmazniuk.

Mely vállalkozások kötelezettek?

Energetikai szakreferenst annak a gazdálkodó szervezetnek kell igénybe vennie, amelynek éves energiafelhasználása a tárgyévet megelőző három év átlagában meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3400 GJ hőmennyiséget. Fontos tudni, hogy több telephellyel rendelkező cégek esetében valamennyi telephely fogyasztási adatait összesítve kell figyelembe venni.

Mi a teendő?

A kérdés pontosabban hangzik úgy, hogy mi lett volna a teendő, hiszen az eredetileg szabott 2017. június 30-i határidő lejárt. Az elmulasztott kötelezettséget azonban jobb mielőbb pótolni, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kétszázezer és kétmillió forint közötti, akár ismétlődően is kiszabható bírsággal sújthatja az előírásokat nem teljesítő vállalkozásokat.

Az érintett cégeknek szerződést kell kötniük egy energetikai szakreferensi szolgáltatás nyújtására jogosult szakemberrel vagy szolgáltatóval, és a szakreferens igénybevételének adatairól 30 napon belül tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt. A hivatal oldalán elérhető nyomtatványon szükséges nyilatkozni a kötelezettség teljesítéséről, megnevezve a szakembert vagy szervezetet, illetve közölni kell azokat az adatokat is, amelyek igazolják, hogy a szakreferens megfelel a tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek. Az érintett vállalkozásnak minden évben május 31-ig nyilvánosságra kell hoznia az éves jelentést a saját honlapján.

Mi az energetikai szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens feladata, hogy elősegítse a nagyobb energiafogyasztású vállalkozások energia hatékony működését az alábbi tevékenységek ellátásával:

  • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz az energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében.
  • Javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
  • Gondoskodik az energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredmények kimutatásáról.
  • Havi jelentést készít tevékenységéről, illetve a vállalkozás tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében.
  • Összefoglaló éves jelentést készít a havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről a tárgyévet követő év május 15-ig.
  • Ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatosan hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

Ki lehet szakreferens?

Az energetikai szakreferensekkel kapcsolatban meglehetősen komoly feltételeket támaszt a jogszabály. Az első és legfontosabb, hogy munkajogilag függetlennek kell lennie az érintett szervezettől. Ezenfelül rendelkeznie kell a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel, legalább három év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal, valamint teljesítenie kell az előírt vizsgát.

A független szakemberek mellett szolgáltatócégek és energiakereskedők is nyújthatnak energetikai szakreferensi szolgáltatást, ha foglalkoztatnak erre jogosult és szakmailag alkalmas munkavállalót. Az ország egyik legjelentősebb energiakereskedőjeként az MVM Partner Zrt. e téren is ügyfelei rendelkezésére áll, és támogatja őket törvényi kötelezettségük teljesítésében, energiahatékonysági céljaik elérésében.

(x)

Fotó: pixabay