Energetikai szakreferens: sokak számára kötelező

A jelentős energiafogyasztású vállalkozásoknak tavaly december óta kötelező energetikai szakreferenst igénybe venniük. A szabályozás célja hasonló, mint a nagyvállalatok számára előírt energetikai audit, illetve az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer esetében, ugyanakkor jóval több gazdálkodó szervezetre érvényes. A határidő szoros, ám a szolgáltatók felkészülten várják az ügyfeleket.

Már a négyévente kötelező energetikai auditálás kötelezettségének bevezetésekor is sokakban felmerült a kérdés, hogy a nagyvállalatok mellett később kiterjesztik-e az intézkedést a kisebb cégekre is. Egyesek arra számítottak, hogy a kis- és középvállalkozásoktól inkább a piac fogja kikényszeríteni az energiahatékonysági lépéseket, azaz adott esetben azok a nagyvállalatok, amelyekkel beszállítóként kapcsolatban állnak. Egy múlt decemberi kormányrendelet azonban jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot, mivel 2017. június 30-ig szab határidőt az érintetteknek arra, hogy energetikai szakreferenst szerződtessenek, és erről adatot szolgáltassanak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

Kik érintettek?

Míg az energetikai audit esetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) kormányrendelet a cég foglalkoztatotti létszáma, illetve árbevétele és mérlegfőösszege alapján állapította meg a kötelezettek körét, addig az  energetikai szakreferens esetében az energiafogyasztás mértéke alapján sorolja be a vállalkozásokat. Eszerint minden olyan gazdálkodó szervezet, amelynek éves energiafelhasználása a tárgyévet megelőző három év átlagában meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt, illetve a 3400 GJ hőmennyiséget, köteles energetikai szakreferenst igénybe venni. Fontos tudni, hogy a több telephellyel rendelkező vállalkozások esetében a telephelyek együttes fogyasztását kell figyelembe venni.

Mi a szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens a cég energiafelhasználása, az energiahatékonysági intézkedések tervezése és megvalósítása fölött őrködik. Közreműködik többek között az energetikai auditálás folyamatában, illetve tanácsadóként részt vesz az ISO 50001 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszer kiépítésében és ellenőrzi annak működtetését. Feladatai közé tartozik, hogy a szervezet munkavállalói körében meghonosítsa és erősítse az energiahatékony szemléletet. Javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal és energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban és gondoskodik az ezek nyomán elért megtakarítás kimutatásáról.

Havonta jelentést készít a tevékenységéről és a vállalkozás tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések és egyéb körülmények tükrében. A havi jelentések alapján éves riportot állít össze az elért energiamegtakarítási eredményekről.

Kivel szerződhetünk?

Energetikai szakreferensi szolgáltatást természetes személy és gazdasági társaság is nyújthat. A referens az igénybevételére kötelezett vállalkozástól független mérnökkell legyen . Jelentősen szűkíti a kört, hogy a jogszabály legalább három év energetikai területen szerzett mérnöki gyakorlatot, valamint szakmai vizsga teljesítését írja elő, amelyet ötévente meg kell újítani.

A nagyvállalatok számára korábban előírt, illetve a kkv-szektor jelentős részére utóbb kiterjesztett energiahatékonysági kötelezettségek jelentős erőforrásokat kötnek le a vállalkozásoknál és a szolgáltatók piacán is. Aggodalomra azonban nincs ok, az energetikai profilú vállalkozások, mérnökirodák, nem utolsósorban pedig az energiakereskedők jelentős része rendelkezik a szakreferensi szolgáltatás nyújtásához szükséges kapacitással. A cégek számára a legfontosabb teendő, hogy amennyiben energiafogyasztásuk alapján a kötelezettek közé tartoznak, időben felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott céggel, illetve szakemberrel, és erről határidőre tájékoztassák az energiahivatalt.

Az MVM Partner Zrt. – számos egyéb energetikai szolgáltatása mellett – szakreferensi tevékenységet is kínál ügyfeleinek. Ha az Ön vállalkozása számára is fontos, hogy az ország egyik legnagyobb, stabil gazdasági és műszaki háttérrel rendelkező energiakereskedője támogatásával valósíthassa meg energiahatékonysági céljait, lépjen kapcsolatba velünk!

(x)

 

Fotó: geralt