Nagyvállalatok: csak energiahatékonyan!

Az Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt kap az energiahatékonyság, a Közösség elkötelezett az energiagazdálkodás racionalizálása, a megújuló források felhasználása és a környezetbarát termelés mellett. Az ilyen irányú törekvések konkrét előírásokban is megmutatkoznak, ezek közül is kiemelkedik a 2012/27/EU irányelv, amely 2015 tavaszán került átültetésre a magyar jogrendbe, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény keretében. A törvény kötelező energetikai auditot, illetve ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer működtetését írja elő a hazai nagyvállalatok számára. A cégek saját maguk dönthetnek a két megoldás között, lássuk, miben különböznek ezek egymástól!

Kire vonatkozik a kötelezettség?

A jogszabály azokat a vállalkozásokat sorolja a nagyvállalatok közé, amelyek foglalkoztatotti létszáma eléri a 250 főt, illetve mérlegfőösszege nagyobb 43 millió eurónál és éves árbevétele több mint 50 millió euró. Természetesen ennél kisebb cégek és egyéb szervezetek is dönthetnek úgy, hogy önkéntes alapon alkalmazzák e két eljárás valamelyikét.

Energetikai audit…

Az energetikai audit a szervezet energetikai rendszereinek, fogyasztásának részletes vizsgálatán alapul. A felmérés során gyűjtött adatok számszerűsítése és kiértékelése alapján meghatározhatók az esetleges energia veszteségpontok, amelyek felszámolása önmagában is hatékonyabb energiafelhasználást eredményez. Ezenfelül az audit eredményeit bemutató jelentés olyan javaslatokat, műszaki megoldásokat is tartalmaz, amelyek akár anyagi ráfordítás nélkül, akár kisebb-nagyobb beruházások mellett szintén hozzájárulnak az észszerűbb energiagazdálkodáshoz.

… vagy ISO 50001?

Az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer az energiaköltségek csökkentése mellett az üvegházhatású gázok kibocsátásának és más környezeti hatások mérséklésére összpontosít. Ez a megoldás nagyobb aktivitást igényel a szervezet részéről, az egyik legnagyobb előnye pedig, hogy az elért eredmények folyamatosan nyomon követhetők, és a tapasztalatok alapján módosíthatók az egyes időszakokra kitűzött energiahatékonysági célok.

Az ISO 50001 szabvány alkalmazása különösen hasznos lehet az energiaintenzív iparágakban működő vállalkozások számára, mivel esetükben a fogyasztás nagyságrendje miatt viszonylag kis mértékű hatékonyságnövelés is jelentős megtakarítást jelenthet – nem utolsósorban ökológiai lábnyomukat is csökkenthetik. Követelményrendszere nagyban hasonlít az ISO 9001 és 14001 szabványokéhoz, így a minőség-, és környezetközpontúirányítási rendszert alkalmazó szervezetek könnyen átültethetik saját gyakorlatukba. A kritériumoknak való megfelelést tanúsítvány igazolja, amelyet akkreditálttanúsító állíthat ki, egy sikeres auditálást követően .Az energiairányítási rendszert egyszer szükséges kiépíteni, azonban a szabvány háromévenkénti (újra)tanúsítást ír elő.

A két eljárás közötti döntés előtt a cég méretén és tevékenységi körén felül számos egyéb szempontot szükséges mérlegelni. Amennyiben további információra, illetve szakmai segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakembereinkhez, akik további energiahatékonysági megoldásokkal is rendelkezésére állnak.

(x)