Transzferár teendők az év végén

A kapcsolt vállalkozásoknak az egymás közötti tranzakciók tekintetében transzferár dokumentációs kötelezettségük van. Ezek elmulasztása milliós nagyságrendű bírságot is vonhat maga után. A főbb teendők rövid összefoglalása:

Annak megállapítása, hogy a jogszabályok szerint mely vállalkozások tartoznak a kapcsolt vállalkozás körbe az adott gazdálkodó szervezet szemszögéből nézve (a fő ismérv: 50%-nál nagyobb részesedési vagy szavazati arány más vállalkozásban).

A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók (szolgáltatások, kifizetések, szerződések együttműködések) bejelentése, különösképpen
– a kapcsolt vállalkozás(ok) bejelentése,
– a kapcsolt vállalkozások közötti készpénz forgalom bejelentése a készpénz mozgást követő 15 napon belül,
– a tranzakciókról nyilvántartás vezetése,

Transzferár szabályzat és transzferár nyilvántartást készítése.

A “szokásos piaci ár” alkalmazása, és ennek bizonyítása a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek tekintetében.

A téma kiemelt figyelmet kap a jogalkotók körében, mivel a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek eszköz lehet a vállalkozók kezében az adóelkerülésben. A transzferárral kapcsolatos kötelezettséget több törvény is szabályozza, az Adózás rendjéről szóló törvény, a Helyi adókról szóló törvény, az Illetéktörvény, az áfatörvényb, a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényb, és a Személyi jövedelemadóról szóló törvény.

A témát jól körüljárja az ado.hu cikke, amelynek szerzője: Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő.
(Forrás: ado.hu)