Új pályázat: nyisson külföld felé!

Június 22-től nyílik pályázati lehetőség 5 Mrd Ft összforrással a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Támogatás igényelhető a külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenéshez, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezéséhez.

Az egy hónap múlva megnyíló pályázat révén a KKV-k segítséget nyerhetnek exportképességük és versenyképességük növelésére. A projekt célja továbbá a vállalkozások nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolása.

A támogatható tevékenységek körébe tartozik a külföldi kiállításokon, árubemutatókon való részvétel és a piacrajutás támogatása, de akár tanácsadási szolgáltatások igénybevételére és piackutatások készítésére is felhasználható lesz az elnyert összeg.

A rendelkezésre álló 5 Mrd Ft forrást várhatóan 500-600 pályázó között osztják szét, melyért cserébe a pályázóknak bizonyos vállalásokat kell tenniük. Ilyen kötelező vállalás lesz a létszámtartás, vagy az idegen nyelvű honlap elkészítése.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató a “Pályázatok” menüpont alatt érhető el.